Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa báo cáo soát xét năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm trước và Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu.
26/08/2016 9:05:31 CHgiai trinh .rar
IMG_20160824_0002kkk.pdf
IMG_20160824_0003kkkk.pdf
Tin liên quan