Nghị quyết thông qua việc chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan
02/02/2021 9:03:05 CHNQ thông qua chủ trương thực hiện các HĐ giao dịch liên kết với DN và người có liên quan_signed.pdf
Tin liên quan