Tuyên truyền bầu cử quốc hội 201631/03/2016 2:19:01 SA

Tuyên truyền bầu cử quốc hội 2016

Chính thức triển khai phương án trình tự khai thác hợp lý 3 mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai - Cao Sơn31/03/2016 2:15:23 SA

Chính thức triển khai phương án trình tự khai thác hợp lý 3 mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai - Cao Sơn

Báo cáo tình hình quản trị 201531/03/2016 2:08:52 SA

Báo cáo tình hình quản trị 2015

Lấy ý kiến rộng rãi về phương án trình tự khai thác hợp lý 3 mỏ Cao Sơn - Cọc Sáu - Đèo Nai31/03/2016 2:05:00 SA

Ngày 16/12/2015, tại Quảng Ninh, Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị lấy kiến rộng rãi về phương án trình tự khai thác hợp...

Than Cọc Sáu triển khai nhiều dự án đầu tư quan trọng31/03/2016 1:57:46 SA

Nhằm đảm bảo ổn định cho sản xuất hiện tại và những năm tiếp theo, Công ty than Cọc Sáu đang triển khai nhiều dự án đầu tư cho sản xuất quan...

Than Cọc Sáu trước mùa hạ moong31/03/2016 1:53:24 SA

Trong những ngày cuối tháng 9, chúng tôi có mặt trên khai trường của Công ty CP than Cọc Sáu. Cảm nhận rõ nét nhất là không khí thi đua sản xuất...

NQ phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD 201531/03/2016 1:42:28 SA

NQ phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD 2015

Thông báo tuyển dụng31/03/2016 1:41:01 SA

Thông báo tuyển dụng

Báo cáo soát xét kiểm toán 6 tháng 201531/03/2016 1:40:04 SA

Báo cáo soát xét kiểm toán 6 tháng 2015

Lấy ý kiến Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)31/03/2016 1:38:28 SA

Lấy ý kiến Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)