Than Cọc Sáu tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến 5 năm
09/08/2020 12:59:11 CHThan Cọc Sáu tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020), phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2020 - 2025) sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Chiều ngày 17/7/2020, tại Hội trường tầng 2 - Nhà sinh hoạt Công nhân Công ty đã tổ chức hội nghị Điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020), phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2020 - 2025), sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Mạnh Tường PBT thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh, đ/c Phạm Công Hương Trưởng ban quản lý vốn tập đoàn - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty. Đ/c Nguyễn Văn Thuấn Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty, các đ/c Ban lãnh đạo Công ty, các Ban xây dựng Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty. Cùng các đ/c là Công nhân điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị đ/c Vũ Văn Hùng PGĐ Công ty đã báo cáo tổng kết 5 năm (2015 - 2020) phong trào thi đua yêu nước của Công ty, phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2020 - 2025). Đ/c Trần Sơn Hà PGĐ Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đã tập trung chỉ đạo và thực hiện hoàn thành tốt “ nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid - 19 và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đề ra, công tác an ninh trật tự, chính trị, an toàn lao động được giữ vững, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm: Đất đá bóc xúc đạt 16.071.913 m3, mét khoan sâu đạt 325.249 m, than sản xuất đạt 1.498.697 tấn, than tiêu thụ đạt 1.326.260 tấn, tiền lương bình quân đạt 9,930 triệu đồng/người/tháng.

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020: Đất đá bóc xúc: 11.928.087 m3, nét khoan sâu: 344.751 m, than sản xuất: 1.416.303 tấn, than tiêu thụ: 1.700.501 tấn.

Phát biểu chỉ đạo đ/c Nguyễn Mạnh Tường PBT thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh đã đánh giá cao công tác tổ chức điều hành sản xuất của Công ty, và những nỗ lực  trong sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020. Đ/c nhấn mạnh sản xuất than phải đi đôi với công tác bảo vệ môi trường. Có những biện pháp tích cực để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến các khu vực dân cư lân cận.

Tại hội nghị đ/c Phạm Công Hương Trưởng ban quản lý vốn tập đoàn - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNVCLĐ trong Công ty. Đã đoàn kết khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa ổn định, phát triển sản xuất, qua đó ổn định việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Thuấn Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời tập trung cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng khoan, nổ mìn. Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, tinh giản lao động, cân đối lao động hợp lý đảm bảo phục vụ yêu cầu sản xuất. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCN, tổ chức các hoạt động chào mừng và lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty (01/8/1960 - 01/8/2020)...

Nhân dịp này, Công ty đã chúc mừng các đồng chí nguyên là cán bộ Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của nhà nước.
Người đưa tin
Thu Hương
SĐT: 0978861012
Tại hội nghị đ/c Phạm Công Hương Trưởng ban quản lý vốn tập đoàn - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNVCLĐ trong Công ty. Đã đoàn kết khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa ổn định, phát triển sản xuất, qua đó ổn định việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Thuấn Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời tập trung cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng khoan, nổ mìn. Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, tinh giản lao động, cân đối lao động hợp lý đảm bảo phục vụ yêu cầu sản xuất. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCN, tổ chức các hoạt động chào mừng và lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty (01/8/1960 - 01/8/2020)...

Nhân dịp này, Công ty đã chúc mừng các đồng chí nguyên là cán bộ Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của nhà nước.


Tin liên quan