Than Cọc Sáu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
09/08/2020 1:10:36 CHChiều ngày 17/7/2020 vừa qua, Công ty CP than Cọc Sáu tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020), phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2020 - 2025), sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Tuyên dương các điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020) của Công ty

Tại hội nghị, đồng chí Trần Sơn Hà - Phó giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, Công ty đã tập trung chỉ đạo và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid - 19 và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đề ra. Công tác an ninh trật tự, chính trị, an toàn lao động được giữ vững; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm: đất đá bóc xúc đạt 16.071.913 m3, mét khoan sâu đạt 325.249 m, than sản xuất đạt 1.498.697 tấn, than tiêu thụ đạt 1.326.260 tấn, tiền lương bình quân đạt 9,930 triệu đồng/người/tháng.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty là: đất đá bóc xúc: 11.928.087 m3, mét khoan sâu: 344.751 m, than sản xuất: 1.416.303 tấn, than tiêu thụ: 1.700.501 tấn.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuấn - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty nhấn mạnh những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 cần tập trung như: nâng cao chất lượng khoan, nổ mìn; cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, tinh giản lao động, cân đối lao động hợp lý đảm bảo phục vụ yêu cầu sản xuất; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCN; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty (01/8/1960 - 01/8/2020)...
Tin liên quan