Than Cọc Sáu: Triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
16/06/2021 10:03:20 CH

Than Cọc Sáu: Triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thực hiện kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 12/4/2021 của BTV Đảng ủy Công ty về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Description: Than Cọc Sáu: Triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Chiều 14/5/2021, tại Nhà sinh hoạt Công nhân Đảng bộ Công ty CP Than Cọc Sáu đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức học trực tuyến với 4 điểm cầu: Tầng 2 Nhà sinh hoạt Công nhân Công ty, tầng 7 nhà điều hành sản xuất, tầng 1 nhà Sinh hoạt Công nhân, tầng 6 nhà điều hành sản xuất. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để phòng, chống dịch và thực hiện quy định 5k. Đảng ủy Công ty CP Than Cọc Sáu đã chia thành 4 đợt học, tại 4 điểm cầu, từ 14 - 21/5/2021 cho 762 đ/c đảng viên.

Description: Đc Nguyễn Văn Thuấn BT Đảng ủy Giám đốc Cty báo cáo viên trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo viên 
trực tiếp truyền đạt 5 chuyên đề với những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đ/c yêu cầu mỗi cá nhân, từng chi ủy, các tổ chức đoàn thể phải phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nghiêm túc học tập, tiếp thu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII.            

Sau Hội nghị, đ/c Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty yêu cầu mỗi đảng viên viết bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện nghiêm túc, khoa học, nhận thức sâu sắc quan điểm đường lối chính sách của Đảng, rèn luyện và tu dưỡng để xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Nguồn tin: CTV Thu Hương:

 

Tin liên quan