Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức tập huấn công tác An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016
01/05/2016 10:38:29 SA

Vừa qua, Đoàn Than Quảng Ninh đã tổ chức huấn công tác An toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ, viên chức và ĐVTN đang công tác tại các phân xưởng đời sống trực thuộc Đoàn Than Quảng Ninh “Phụ trách công tác bảo quản, chế biến thực phẩm”.

Tới dự và lên lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Ban An toàn Tập đoàn TKV; lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Quảng Ninh cùng với 200 cán bộ viên chức và ĐVTN.

Việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có tầm quan trọng đặc biệt tới sức khỏe và tính mạng của công nhân lao động. Đợt tập huấn đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn, để các cán bộ và ĐVTN hiểu biết rõ hơn các kỹ năng trong bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm, từ đó nâng cao đời sống cho CBCNV trong toàn Tập đoàn.

Tin liên quan