Giới thiệu

Công ty cổ phần than Cọc Sáu- Vinacomin tiền thân là Mỏ than Cọc Sáu được thành lập ngày 01/8/1960 theo Quyết định số: 707/BCN-KB2 ngày 23/7/1960 của Bộ Công nghiệp. Đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam theo Quyết định số: 2600/QĐ-TCCB ngày 17/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Việt Nam. Ngày 08/8/2006 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt quyết định số: 2042/QĐ-BCN về việc phê duyệt phưng án và chuyển Công ty than Cọc sáu thành Công ty cổ phần than Cọc Sáu - TKV. Từ ngày 01/01/2007, Công ty cổ phần Than Cọc sáu- TKV chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần có 51% vốn chi phối của Nhà nước.

- Địa chỉ: Phường Cẩm Phú, Thành Phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại : 0203 862062, Fax: 0203 863936

- Tổng số lao động hiện có đến 30/4/2008: 3.883 người (Nữ 1032 ngời). Trong đó công nhân kỹ thuật 2.450 người; CBCN có trình độ đại học, cao đẳng : 486 người

/2008: 3.883 người (Nữ 1032 ngời). Trong đó công nhân kỹ thuật 2.450 người; CBCN có trình độ đại học, cao đẳng : 486 người

Công ty cổ phần than Cọc Sáu- Vinacomin tiền thân là Mỏ than Cọc Sáu được thành lập ngày 01/8/1960 theo Quyết định số: 707/BCN-KB2 ngày 23/7/1960 của Bộ Công nghiệp. Đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam theo Quyết định số: 2600/QĐ-TCCB ngày 17/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Việt Nam. Ngày 08/8/2006 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt quyết định số: 2042/QĐ-BCN về việc phê duyệt phưng án và chuyển Công ty than Cọc sáu thành Công ty cổ phần than Cọc Sáu - TKV. Từ ngày 01/01/2007, Công ty cổ phần Than Cọc sáu- TKV chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần có 51% vốn chi phối của Nhà nước.

- Địa chỉ: Phường Cẩm Phú,  Thành Phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại : 0203 862062, Fax: 0203 863936

- Tổng số lao động hiện có đến 30/4/2008: 3.883 người (Nữ 1032 ngời). Trong đó công nhân kỹ thuật 2.450 người; CBCN có trình độ đại học, cao đẳng : 486 người

- Nhiệm vụ chính của Công ty: Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản.

- Công nghệ khai thác: Khai thác than lộ thiên xuống sâu. Năm 2005 Công ty đã khai thác đạt mức -155 mét so với mực nước biển (tại khu vực động tụ Bắc). Hiện Công ty đang quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ khai thác than lộ thiên tương đối hiện đại khép kín từ khâu: Khoan nổ → bốc xúc đất đá → khai thác than → vận chuyển → chế biến, sàng tuyển → tiêu thụ.

- Tổng giá trị tài sản nguyên giá: tỷ đồng, gồm hàng trăm chủng loại thiết bị khai thác mỏ lộ thiên hiện đại do Nhật, Mỹ, Đức, Nga sản xuất: Xe ô tô vận tải có trọng tải từ 15 đến 60 tấn, máy xúc điện có dung tích gầu từ  4,6 -:- 10 m3, máy xúc thuỷ lực có dung tích gầu từ 1,8 -:- 4,7m3, máy gạt công suất từ 150 -:- 200 CV; các hệ thống băng tải, sàng tuyển than và 02 phân xưởng có khả năng tự sửa chữa, bảo dưỡng, trung tu các loại thiết bị khai thác và vận tải mỏ.

* Tổ chức bộ máy quản lý và các tổ chức trong hệ thống chính trị:

- Công ty có 24 công trường, phân xưởng và 19 phòng ban quản lý.

- Hội đồng Quản trị của Công ty gồm 1 Chủ tịch và 4 ủy viên

- Lãnh đạo điều hành Cty gồm Giám đốc, 4 Phó giám đốc và Kế toán trưởng

- Đảng bộ Công ty có 1.020 đảng viên, sinh hoạt tại 36 chi bộ (có 27 đ/c có trình độ lý luận cao cấp và cử nhân).

- Công đoàn Công ty có 36 Công đoàn bộ phận.

- Đoàn Thanh niên Công ty có 614 đoàn viên, sinh hoạt ở 24 chi đoàn.
- Hội Cựu chiến binh Công ty có 222 hội viên, sinh hoạt ở 26 chi hội.