Công nghệ - Thiết bị- Khoan nổ : Khoan bằng các loại khoan hiện đại đường kính từ 45 đến 250 mm. Áp dụng phương pháp nổ mìn tiên tiến vi sai qua hàng qua lỗ.

- Khai thác: Theo phưng pháp lộ thiên, xúc bốc bằng các máy xúc điện gầu thuận của Nga, máy xúc thuỷ lực gầu ngược của Nhật, Mỹ có dung tích gầu từ 1.8 đến 4.6 m3. Ô tô vận chuyển có trọng ti từ 15 đến 58 tấn kết hợp vận chuyển than bằng băng tải năng suất >5000Tấn/ca.

- Đổ thải: Sử dụng bãi thải ngoài và một phần bãi thải trong, áp dụng công nghệ gạt và tự đổ.

- Thoát nước: Xây dựng các hệ thống thoát nước tự chảy bao quanh khai trường kết hợp thoát nước cưỡng  bức bằng các hệ thống bơm có công suất từ 1250-:-2000 m3/h với chiều cao đẩy trên 120m.

- Gia công chế biến: Bằng các hệ thống sàng có công suất từ 1250-:- 2500Tấn/Ca. Hệ thống tuyển huyền phù tự sinh và ma nhê tít công suất 120Tấn/h.