Lịch sử hình thành và phát triển

- Tên doanh nghiệp : Công ty  Cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin.
- Tên giao dịch quốc tế : Vinacomin - Coc Sau Coal Joint Stoct Company.
- Trụ sở chính: Phường Cẩm Phú - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
   Điện thoại: 0203 862 062 - 0203 865 580
   Fax:   0203 863 936
   Email: Contact@cocsau.com
   Mã số thuế : 5700101002
 Tài khoản : 710A - 00003 Ngân hàng công thương Việt Nam.


Đăng ký kinh doanh số : 110949 do uỷ ban kế hoạch tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/10/1996.
Nghành nghề chính : Khai thác chế biến và tiêu thụ than
Đơn vị chủ quản : Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam – Vinacomin
Hiện nay công ty là một doanh nghiệp hạch toán độc lập, thành viên của Tâp Đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam  - Vinacomin
- Diện tích khai thác: 16Km2
- Phía bắc giáp Công ty than Mông Dương
- Phía đông giáp Xí nghiệp than Nam Quang Lợi
- Phía nam giáp vịnh Bái Tử Long
- Công ty cách đường quốc lộ 18A: 2km

Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - Tiền thân là công trường than của chủ mỏ thực dân Pháp để lại từ năm 1907 đến năm 1955.
Từ năm 1955 đến năm 1960 thuộc mỏ than Cẩm Phả.
Đến đầu năm 1960, công trường Cọc Sáu có 1800 CBCNV trong đó có 02 người có trình độ đại học, 04 người có trình độ trung cấp, số còn lại 1.794 người hầu hết là lao động đơn giản.
Tháng 3 năm 1960 Chính phủ có quyết định chuyển thành Công ty than Hòn Gai. Thực hiện (QĐ707BKN-KB2) của Thủ tướng Chính phủ thành lập xí nghiệp than Cọc Sáu từ ngày 01- 8 -1960 (gọi tắt là mỏ than Cọc Sáu).
Đến năm 1996 là đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty than Việt nam (QĐ 2600QĐ/TCCB) ngày17/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
Tháng 9/2001 Mỏ than Cọc Sáu đổi tên thành Công ty than Cọc Sáu.

Công ty  than Cọc Sáu thuộc tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin. Công ty là đơn vị khai thác than lộ thiên lớn nhất hiện nay ở Việt Nam.