Thành tích

+ Bác Hồ tuyên dương tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (7/9/1960); Năm 1968 Bác Hồ tặng Cờ thưởng luân lưu. + Huân chương Độc lập hạng Ba năm 1991; Hạng Nhất năm 2006. Huân chương Chiến công hạng Ba năm 1990; Huân chương Lao động hạng Nhất 2002.

+ Anh hùng lao động  năm 1996. Anh hùng LLVTND năm 2002.
+ Cờ thi đua Chính Phủ: 1986;1987;2001;2003;2005. Cờ thi đua của Bộ Công nghiệp  (Nay là Bộ Công thương): 1992; 2007. Cờ thi đua của UBND tỉnh QN: 2001; 2003 danh hiệu Doanh nghiệp giỏi. Cờ thi đua của Tập đoàn TKV: 1994; 1995; 2002; 2003; 2005; 2007.Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN: 1981; 1984; 1985; 1995; 1998; 2002; 2003; 2004; 2005; 2007. Cờ thi đua của TW đoàn : 1980; 1986; 1989;1993; 1996-:-2001; 2001-:-2003; 2003-:-2005…
+ Đảng bộ Công ty: 18 năm là đảng bộ 4 tốt, 29 năm là đảng bộ trong sạch vững mạnh, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2006. Công đoàn Công ty: Huân chương Lao động hạng Nhì (1995). Đoàn Thanh niên Công ty: Huân chương Lao động Hạng Nhì (1991); Hạng Nhất (2000).
+ 03 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng  Lao động. 19 cá nhân được tặng Huy hiệu Bác Hồ. 06 công nhân được tặng danh hiệu CSTĐ toàn quốc. 2888 CBCNV được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 3538 lượt CNVC được tặng Huy chương Công nghiệp Việt Nam. 4538 lượt CNVC được tặng Huy chương Thợ Mỏ vẻ vang. 153 lượt CNVC đạt CSTĐ Bộ Công nghiệp. 186 lượt CNVC là CSTĐ Tập đoàn –TKV. 156 lượt CNVC được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng lao động sáng tạo và nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc của Công ty được HĐTĐ các cấp khen thưởng các phần thưởng cao quí.

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ SX-KD, hàng năm Công ty chi từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng để thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT nhằm tăng cường cải thiện đời sống văn hoá, tinh thần. Kết quả Công ty được các cấp đánh giá và ghi nhận là một trong các đơn vị có phong trào VHVN - TDTT mạnh trong công nhân lao động ngành Than Quảng Ninh. Đồng thời công nhân lao động trong Công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng và làm tốt công tác từ thiện xã hội.