Than Cọc Sáu tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2020
27/03/2020 1:36:38 CH

Than Cọc Sáu tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2020

Thứ Sáu, ngày 10/01/2020

Ngày 8/1, tại nhà sinh hoạt công nhân, Công ty CP than Cọc Sáu đã tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2020.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh; Nguyễn Quang Tê - Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn TKV.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuấn - Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019. Năm 2019, do điều kiện khai thác ngày càng khó khăn, đáy moong tiếp tục xuống sâu, độ cao nâng tải và cung độ vận chuyển lớn, thời tiết mưa sớm hơn so với hàng năm, mưa liên tục nhiều ngày khiến Công ty phải kết thúc hạ moong sớm hơn kế hoạch. Song được sự chỉ đạo kịp thời của Tập đoàn, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, cùng với các biện pháp chỉ đạo quyết liệt của hệ thống chính trị, tập thể CBCN trong Công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, thực hiện toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo kế hoạch điều chỉnh của Tập đoàn giao, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.  

Các chỉ tiêu cụ thể: Bóc xúc đất đá 25.217.000 m³, đạt 100% kế hoạch, tăng 24,2% so với năm 2018; than sản xuất 2.890.600 tấn, đạt 105,1% kế hoạch, tăng 11% so với năm 2018; than tiêu thụ 2.880.329 tấn, đạt 103,2% kế hoạch, tăng 10,1% so với năm 2018; tổng doanh thu 3.569 tỷ 199 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 16,7% so với thực hiện năm 2018; tiền lương bình quân 9,8 triệu đồng/người-tháng, đạt 114,4% kế hoạch, tăng 8,8% so với thực hiện năm 2018.

Năm 2020, với mục tiêu chung “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, Công ty CP than Cọc Sáu phấn đấu sản xuất 2.915.000 tấn than; bóc xúc 28.000.00 m³ đất đá; thu nhập bình quân cho người lao động đạt ≥ 9.674.000 đồng/người-tháng.

Tại Hội nghị, các đại biểu về dự đã thông qua báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân  năm 2019, báo cáo tổng hợp kết quả hội nghị người lao động cấp đơn vị, báo cáo thực hiện thỏa ước lao động tập thể và báo cáo kết quả đối thoại định kỳ 2019; thông qua dự thảo và nghị quyết quy định công tác tiền lương, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của tập đoàn ; thông qua thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế dân chủ. Đồng thời, thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Thuấn - Giám đốc Công ty đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của CBCN từ hội nghị người lao động cấp đơn vị.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm 05 cán bộ quản lý cấp Công ty; bầu  đại biểu dự Hội nghị Người lao động cấp Tập đoàn năm 2020; bầu 07 đồng chí vào ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã chúc mừng những kết quả mà tập thể CNVCLĐ Công ty CP than Cọc Sáu đạt được trong năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, với những khó khăn của Cọc Sáu như hiện nay thì việc đảm bảo cho quá trình phát triển của Công ty trong những tiếp theo cần tập trung quyết liệt những vấn đề sau: Rà soát kiểm tra đánh giá lại tài nguyên khoáng sản và điều kiện sản xuất của Công ty; Tổ chức sản xuất phải chắt chiu, tận thu nguồn lực, chi phí hợp lý lợi nhuận cao để đảm bảo đời sống người lao động được nâng cao; Tăng cường quản trị doanh nghiệp; Lựa chọn danh mục đầu tư cho hợp lý - đầu tư cốt lõi duy trì hoạt động của Công ty; Tiếp tục chăm lo đến nguồn lực con người, cán bộ quản lý điều hành, công nhân kỹ thuật tay nghề cao, bố trí nhân lực hợp lý; Chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội đại biểu Công ty lần thứ 32; Tăng cường công tác môi trường, giảm thiểu tối đa rác thải, bụi ra môi trường và quản lý tài nguyên…

Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết vượt khó, tập thể CBCNV Công ty Than Cọc Sáu sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 đảm bảo mục tiêu An toàn - Đổi mới - Phát triển”.

Thu Hương


Tin liên quan