Than Cọc Sáu triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 202009/08/2020 1:10:36 CH

Chiều ngày 17/7/2020 vừa qua, Công ty CP than Cọc Sáu tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020), phương hướng nhiệm vụ...

Than Cọc Sáu tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi cấp Công ty năm 202009/08/2020 1:03:45 CH

Vừa qua, Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin đã tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi cấp Công ty năm 2020 với tổng số 33 thí sinh tham dự.

Than Cọc Sáu tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến 5 năm09/08/2020 12:59:11 CH

Than Cọc Sáu tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến 5 năm (2015 - 2020), phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2020 - 2025) sơ kết hoạt động sản xuất kinh...

Sưu tầm thơ28/04/2020 2:22:38 CH

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG09/03/2020 9:04:02 CH

Thông báo mời chào giá06/03/2020 9:50:56 SA

Thông báo mời chào giá - phiếu đăng ký TB mời chào giá

Than Cọc Sáu tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 202027/03/2020 1:36:38 CH

Than Cọc Sáu tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2020

Than Cọc Sáu tăng cường ra than27/03/2020 2:38:10 CH

Than Cọc Sáu tăng cường ra than

Thanh niên Than Cọc Sáu đồng hành cùng chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ XII năm 202027/03/2020 1:39:43 CH

Thanh niên Than Cọc Sáu đồng hành cùng chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ XII năm 2020

ĐTN Than Cọc Sáu ra quân trồng 7.465 cây phi lao27/03/2020 1:42:51 CH

ĐTN Than Cọc Sáu ra quân trồng 7.465 cây phi lao